ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος- υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

 • Το ονοματεπώνυμό του.

 • Ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του

 •  Η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή.

 • Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου.

 •  Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

 •  Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

 •  Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

 •  Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

 •  Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

 •  Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

 •  Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας.

 •  Τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.

 •  Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία.

 •  Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.

 •  Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.