ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  2. Μπλοκάκια τιμολογίων ή αποδείξεων του υποκαταστήματος προκειμένου να γίνει η ακύρωση τους στο αρμόδιο τμήμα ΚΒΣ της Δ.Ο.Υ που ανήκει η έδρα της επιχείρησης

  3. Δήλωση μεταβολών (έντυπα Μ10, Μ2 ή Μ3 αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμας.

  4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.