ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  3. Το έντυπο Μ1 συμπληρώνεται από εμάς (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που έχετε αλλάξει ταυτότητα και δεν το έχετε δηλώσει στην εφορία)

  4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα