Επιλέξτε την εταιρεία μας για να σας βοηθήσει στην, σύσταση της Επιχείρησης σας

Τα έμπειρα στελέχη μας θα σας βοηθήσουν να πάρετε την σωστή απόφαση για την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής  σύμφωνα με την Υπάρχουσα  Ελληνική Φορολογική νομοθεσία, ακούγοντας προσεκτικά τις ανάγκες σας, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα συγκρίνοντας όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, και σχεδιάζοντας την ορθή λογιστικά και φορολογικά πορεία της.

Αναλαμβάνουμε να προβούμε σ ’όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες  για την  έναρξη και σωστή λειτουργία  της νέας επιχείρησης, Αναλύουμε συνεχώς την επιχείρηση σας, παρέχοντας ολοκληρωμένες Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύσταση όλων των μορφών επιχειρήσεων:

Ατομικές επιχειρήσεις

Ομόρρυθμες Εταιρίες

Ετερόρρυθμες Εταιρίες

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες

Σωματεία

Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

Ανώνυμες Εταιρίες

 

 

 

Η δημιουργία μιας επιχείρησης  δεν είναι μια  δύσκολη υπόθεση .Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ιδρύσετε την επιχείρηση σας. Η εξειδικευμένη ομάδα μας θα αναλάβει για εσάς να ολοκληρώσει όλα τα βήματα που απαιτούνται από την  νομοθεσία για την σύσταση της.