ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Η Λογιστική τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με την ορθή παρακολούθηση των λογαριασμών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, είναι η πεμπτουσία για την ορθή απεικόνιση της λογιστικής εικόνας κάθε επιχείρησης

Η εταιρεία μας SUPERTAX OE με την άρτια μηχανογραφημένη υποστήριξη που διαθέτει και το εξειδικευμένο έμψυχο δυναμικό της είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της άρτιες υπηρεσίες για την σωστή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των Λογιστικών της Βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησης.

 

Ας μην ξεχνάμε έχοντας  σωστά Βιβλία έχουμε σωστές Δηλώσεις και σωστή Φορολογική εικόνα