ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  2. Η αίτηση Α9 (συμπληρώνεται από εμάς)

  3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ( μόνο σε περίπτωση που η αίτηση πρέπει να γίνει στη Δ.Ο.Υ κι όχι ηλεκτρονικά)