1. Προκήρυξη προγράμματος: “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις
15/04/2016.ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2. Προκήρυξη προγράμματος: “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις
27/04/2016.

ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ3.Προκήρυξη προγράμματος:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07/04/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις
20/05/2016.

ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

4. Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ