Πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση Ανάρτηση των Τελών Κυκλοφορίας για το έτος 2017.

Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2017 παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το έτος 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας το κόστος επιβάρυνσης ισούται με πρόστιμο ισόποσο με την αξία τους.